La Nau Ivanow de Barcelona va acollir el 20 Congrés del POR, els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2013

Va ser un encert la combinació de tres Taules – social, nacional, de la dona- i un Acte polític en diàleg multilateral amb altres tendències revolucionàries. Les ponències aportades van canalitzar els continguts del debat congressual i van contribuir a enriquir l’orientació política.

L’acció de la nostra tendència política es veu molt enfortida ja que es dóna en funció d’experiències socials i polítiques de gran repercussió política. El diàleg establert ajuda a cadascuna de les parts i al conjunt d’elles.

El Congrés ha reflexionat sobre les perspectives de l’esquerra a la crisi econòmica, amb que orientació progressar en una perspectiva d’una mobilització nítida a nivell europeu. L’acció i drets cívics i socials són el fil conductor per afrontar els reptes i tasques actuals. En la lluita per alliberament nacional i els processos constituents es forja un compromís en favor de la ruptura constitucional del regne d’Espanya i per la llibertat sobirana dels Pobles.

La realització a Catalunya de la Consulta per decidir configura la clau per al progrés democràtic.

La superació de la violència de gènere és un aspecte bàsic en la lluita per enterrar el domini del patriarcat i per aconseguir els drets i igualtat real de les dones, ja que són factor consubstancial per a un procés revolucionari cap a una nova societat.

Aquest Congrés ha mostrat com una petita tendència, minoritària entre la classe treballadora, pot contribuir a ser ferment útil per a una estratègia revolucionària. En concret al catalitzar un diàleg entre organitzacions diverses. XM Beiras i Pernando Barrena van expressar la conveniència de generar posicions i vincles de confiança política per poder aconseguir compromisos que facilitessin la lluita social i democràtica nacional. Marisa Fernández va destacar el valor i l’oportunitat que un partit assumeixi a fons les reivindicacions pels drets de les dones.

Aquesta funció d’interlocució i multidiàleg la realitzem des de la construcció d’Esquerra Unida i d’Esquerra Unida i Alternativa. La defensa coherent d’una aliança entre l’esquerra federalista, sobiranista i independentista la portem a terme, amb la nostra intervenció, en el si d’Esquerra Unida i Esquerra Unida i Alternativa, i amb la tasca fraterna en organitzacions revolucionàries.

La concepció de la política en funció d’una tàctica unitària i un estratègia revolucionària té les seves arrels en el millor de l’ideari d’Andreu Nin i de l’experiència política del POUM en la revolució i la guerra civil espanyola. D’aquesta força es nodreix la nostra tendència i aquí és on en gran mesura es fonamenta la nostra vocació revolucionària.
Per millor exercir la seva funció política constructora, el 20 Congrés va resoldre que el POR passa a denominar-se L’Aurora, organització marxista.