25 de novembre, Dia internacional per l’eliminació de la violència vers les dones i les nenes.

Les violacions i els assassinats són la cúspide de l’iceberg de tot l’entramat que sosté la violència masclista”. Així fou la benvinguda al XV Fòrum contra les violències de gènere, que oferí una perspectiva de llum: “Aquest segle pot veure la fi de la dominació de les dones per part dels homes. Anem a acabar amb les institucions, poders i moral patriarcal”.

   El XV Fòrum es plantejà qüestions polítiques de fons sobre el poder polític i la natura de les institucions estatals, tractà experiències d’èxit acumulades per les dones i el moviment feminista, s’afrontà a la regressió autoritària estatal tant clara i misògina vers les dones, disseccionà el “Pacto de Estado contra la violència de genero”, fonamentà que tot l’avenç rau en el moviment, transformant les mobilitzacions de base, les necessitats més elementals, les reivindicacions des del carrer, les empreses i la llar, els desitjos i sentiments de milions de dones -la meitat de la humanitat- en reptes i propostes unitàries.

El moviment feminista dia a dia, any rere any, engendra política per una vivència sana, humana i natural que xoca amb la realitat crua de la pervivència del sistema patriarcal.

“Les manifestacions del 8 de març, les del 25 de novembre, evidencien els grans avenços en la consciència feminista col·lectiva com un factor de transformació revolucionària contra el patriarcat. Les dones s’alcen contra la dominació dels homes sobre les dones. El feminisme promou una mirada de gènere respecte a tots els valors, drets i dominis de la humanitat, en el treball, la ciència, l’economia, l’educació, la família, la moral, la religió, les institucions. El moviment ho trastoca tot, posant a les dones i els valors de la vida i la cura al lloc que li pertoca en la societat”.

En les taules i tallers del Fòrum aflorà el debat sobre la despatriarcalització social i del propi estat, en relació a la contradicció d’exigir als poders existents la concreció real dels drets de les dones i la natura i funció de les institucions estatals.

Seguint amb la benvinguda al Fòrum s’esbossava la qüestió: “Senyores i senyors de les institucions, Senyores i senyors de les empreses, la societat, heu d’escoltar d’una vegada les recomanacions i exigències des del moviment feminista. Som les dones que sortim el carrer contra les injustícies patriarcals, som les entitats i associacions que cada dia fem atenció o prevenció de la violència masclista, les que millor podem saber què convé. Som la veu que revoluciona i farem canviar l’estructura social que ens ha portat a un món ple de violències vers les dones i per extensió a tot el món”.

La proposta apuntava a: “Les persones, l’imaginari col·lectiu, ha de desconstruir el què durant segles ens han ensenyat, ens han socialitzat en la submissió, per tant, mentre hi hagi aquest paradigma social, les mesures, les lleis, la prevenció, l’atenció, el desenvolupament dels recursos, estaran impregnats d’aquesta mirada misògina i patriarcal contra les dones”.

La desconstrucció del patriarcat se situava en la necessitat d’un canvi complert de l’estat, mentre es denunciava les polítiques i fins i tot les il·lusions actuals:

“El ‘Pacto de Estado’ queda nu i coix davant sentències com la de Manresa. Sabem perquè. Aquests Estats i Institucions formen part de l’estructura patriarcal i només fan i faran els canvis i transformacions socials obligats i vigilats per la pressió de les dones i els seus moviments, aliades amb els homes que també defensin els nostres drets, els drets universals”.

Es pot despatriarcalitzar l’estat capitalista? La funció de l’estat és la de garant dels DDHH, els drets de les dones i els drets universals? L’estat i els seus governs són institucions neutres que accionen segons les persones i programes que en formen part?

És clar que els estats actuals, capitalistes, s’han constituït dins el sistema de dominació patriarcal, per tant despatriarcalitzar-lo significaria superar la seva essència d’eina de domini de la meitat de la humanitat masculina sobre l’altra meitat femenina.

En aquest sentit ens és útil la concepció de la natura fonamental de l’estat, de les ideologies anarquista, socialista i comunista, com instrument de dominació d’unes classes sobre les altres. En concret el que vivim i sofrim és la coerció i explotació de la immensa majoria per una ínfima minoria posseïdora del capital en la vessant social econòmica, combinat amb la vessant patriarcal.

Dilluns 25 de novembre contribuïm a l’autoorganització feminista: Juntes soscavem l’ordre patriarcal.

Tothom a les manifestacions: Barcelona a 18,30h als Jardinets de Gràcia; Girona a 19,00h, a la Pl. del vi; Tarragona a 18.00h a la plaça de la Font; Lleida a 19,00h a la Pl. Sant Francesc.
 

21 de novembre de 2019